Logo PSL de Bibelebonseberg
  • Naast drie basisscholen
  • eigen gemaakte thema’s
  • creatieve locatie
  • lokaal ruim opgezet
  • ontdekhoeken
Peuterspeel- en leergroep de Bibelebonseberg, Julianadorp

Adres

Boterzwin 3476
1788 WS Julianadorp
Telefoon: 06 – 13 67 59 01
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08.30 – 12.30 uur

Peuterspeel- en leergroep (PSL) De Bibelebonseberg is gevestigd in Julianadorp Zuid, tegenover winkelcentrum Dorperweerth en onder het appartementencomplex De Bezaan. De locatie is gevestigd tegenover 3 basisscholen. De Bibelebonseberg heeft 1 ruim opgezette groep met verschillende ontdekhoeken, hierdoor biedt de locatie uw kind alle ruimte en materialen om te spelen en te ontwikkelen. De kinderen krijgen fruit en een broodmaaltijd aangeboden.

Talloze mogelijkheden 
PSL De Bibelebonseberg is een peuterspeel- en leergroep waar kinderen iedere dag een magische dag beleven. Er zijn talloze mogelijkheden voor ontwikkeling. Daarbij werken we met het programma van voorschoolse educatie (VE) Startblokken. We besteden veel aandacht aan taalvaardigheid en woordenschat. Samen spelen en leren is een belangrijk gegeven voor PSL de Bibelebonseberg. Hierin is er ruimte voor de eigenheid van het kind.

Startblokken
Op alle peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op deze website.

GGD-rapport
Bekijk het GGD Rapport Bibelebonseberg

Peuterspeel- en leergroep Bibelebonseberg

Boterzwin 3476
1788 WS Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 54 04
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten.

De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie. Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4 x per jaar met een regiomanager van Monter Kinderopvang. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@montergroep.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur