Logo kindcentrum De Marinx
  • In multifunctioneel gebouw Veldzicht 
  • een baby/dreumesgroep
  • een peutergroep
  • nauwe samenwerking met de basisschool

Adres

Zwarteweg 13 c
1735 GK ’t Veld
Telefoon: (0226) 41 31 73
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
07.00 uur tot 18.00 uur

Buiten spelen
Een echte tuin om heerlijk te ontdekken; de kinderen kunnen klimmen op de heuvels, rondrijden en rondrennen. Er groeien zelfs appels die we kunnen plukken. Ook hebben we een tuin waar verschillende fruitsoorten groeien. Hier kunnen we heerlijke jam van maken. Naast de tuin hebben we een insectenhotel geplaatst. En het mooiste is dat we vanuit de tuin de trekkers en vrachtwagens zien rijden.

Werken met thema’s
Op de baby-/dreumesgroep gebruiken we elementen uit de werkwijze van Emmi Pikler: zelf ontdekken en ontwikkelen. We kijken naar de seizoenen en passen onze activiteiten hierop aan. Op de peutergroepen werken we aan de hand van herkenbare thema’s (deze thema’s zijn afgestemd op het kleuteronderwijs van de basisschool). We werken met de kinderen aan hun taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorisch/zintuiglijke ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en rekenprikkels. Bij elk thema worden activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld de pop in bad doen, winkel op de groep, uitzoeken wat drijft of zinkt, handvaardigheid en voorlezen. Daarnaast wordt er veel met de kinderen in de hoeken gespeeld. Deze hoeken worden zo ingericht zodat de kinderen uitgedaagd worden in hun spel, het past binnen de belevingswereld en geven we de vrijheid voor eigen inbreng van de kinderen. Ook spelen we dagelijks buiten of maken we gebruik van de gymzaal op school.

Dans en bewegen in de kinderopvang
Kinderdagverblijf de Marinx is één van de locaties waar we in samenwerking met Triade danslessen organiseren. De motoriek wordt daarbij ontwikkeld, maar de fantasie is minstens zo belangrijk. 

Samenwerking met de basisschool
Samen met de basisschool vormen we Kindcentrum de Marinx. We werken nauw samen met elkaar en er is sprake van een doorgaande leerlijn.

Peuterspeel- en leergroep en buitenschoolse opvang
In ons Kindcentrum de Marinx is tevens onze peuterspeelleergroep (PSL) en buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Informatie over PSL de Marinx en BSO de Marinx vindt u op betreffende locatiepagina’s.

Bekijk het GGD rapport kinderdagverblijf de Marinx

Kinderdagverblijf de Keet 't Veld

Zwarteweg 13 b
1735 GK ’t Veld
Telefoon: (0226) 41 31 73
Email: info@skdh.nl

De oudercommissie is bereikbaar via ocdemarinx@montergroep.nl. U kunt ook informeren bij een pedagogisch medewerker of de teamleider wie wij zijn en hoe u met ons in contact komt.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur