Oudercommissie

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat op elke locatie een oudercommissie is ingesteld. In de oudercommissie kunt u al uw wensen en gedachten kwijt over de dagelijkse gang van zaken van het kindercentrum.

Als ouder/verzorger bent u natuurlijk benieuwd hoe het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang of peuterspeel- en leergroep inspeelt op de behoeften en vorming van uw kind. Voor ouders en verzorgers is het mogelijk om hierop actief invloed uit te oefenen als lid van de lokale oudercommissie.

Wat doet een oudercommissie?

Deelnemen aan een oudercommissie betekent, alles van dichtbij volgen en advies uitbrengen. De bijeenkomsten van de ouderraden vinden meestal één keer in de drie maanden plaats en duren ongeveer twee uur.

Monter Kinderopvang biedt op alle locaties de mogelijkheid tot vorming van een oudercommissie, omdat wij het belangrijk vinden dat ouders kunnen adviseren en overleggen over het welzijn van hun kind(eren).

Ook is dit voor de regiomanager de gelegenheid om u te informeren over de ontwikkelingen op onze locaties en binnen onze stichting.

Alternatieve ouderraadpleging

Veel locaties hebben een oudercommissie maar helaas niet allemaal. De Wet Kinderopvang staat bij vestigingen tot 50 kinderen ‘alternatieve ouderraadpleging’ toe, indien de oudercommissie daar niet van de grond komt.

Contact met een oudercommissie

Wilt u contact met een oudercommissie? Onderaan elke pagina van een locatie, vindt u informatie over de oudercommissie voor die locatie en hoe u met hen in contact kunt komen. U kunt ook een bericht sturen aan contactpersoonoc@montergroep.nl.

Belangstelling/aanmelden

Heeft u belangstelling voor deelname aan de oudercommissie van uw locatie? U kunt u aanmelden via e-mail info@montergroep.nl of bij de pedagogisch medewerkers op de locatie van uw kind.