Logo 't Tuselant
  • in basisschool ’t Tuselant
  • nieuw aangelegde tuin
  • gevarieerd activiteitenaanbod
  • nabij de Helderse Duinen
  • 5 dagen per week geopend

Adres

Duinroosstraat 2
1783 GK  Den Helder
Telefoon: (0223) 612 202
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
van 07.00 uur tot aanvang schooltijd en van einde schooltijd tot 18.00 uur

Buitenschoolse opvang ‘t Tuselant
Buitenschoolse opvang ‘t Tuselant is gevestigd in Meerwerf basisschool ‘t Tuselant en biedt naschoolse opvang aan kinderen die naar de basisschool gaan. De opvang is georganiseerd in één groep in de leeftijd van 4-12 jaar.

Ontdek- en beleeftuin
Basisschool ’t Tuselant is een kleine school met een warme sfeer en is een buitenschool in beweging. De inrichting en aankleding van het BSO-lokaal heeft dezelfde uitstraling als de school. De kinderen spelen vaak buiten op het grote schoolplein waar onlangs een ontdek- en beleeftuin is aangelegd. Zodra het even kan, gaan de pedagogisch medewerkers met de kinderen op pad in de omgeving. Bij slecht weer kan er gebruik worden gemaakt van het gymlokaal van de school waar de kinderen beweegspelletjes kunnen doen.

Eén lokaal van de BSO-ruimtes wordt gedeeld met PSL de Woelwaters waar kinderen van 2-4 jaar komen spelen en voorschoolse educatie krijgen.

Naschoolse opvang
Naschoolse opvang kunt u afnemen volgens een 40- of 52-wekencontract. Daarnaast is er vakantieopvang en flexibele opvang mogelijk.

Schoolvakanties
In de schoolvakanties worden onze BSO locaties vaak samengevoegd. Meer informatie over de opvang tijdens de schoolvakanties kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie.

Bekijk het GGD Rapport buitenschoolse opvang ’t Tuselant.

Buitenschoolse opvang ‘t Tuselant

Duinroosstraat 2
1783 GK  Den Helder
Telefoon: (0223) 660751
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De oudercommissie van de BSO’s van Monter Kinderopvang is bereikbaar via contactpersoonoc@montergroep.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kan komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie. De notulen worden toegevoegd aan de locatiebeleidsmap en deze vindt u in de hal.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur