Logo Kinderdagverblijf de Tovertuin
  • in basisschool Floriant
  • kleinschalig
  • grote ontdek- en natuurtuin
  • ruim atelier
  • ontdekhoeken
Kinderdagverblijf de Tovertuin - header

Adres

Brakkeveldweg 51
1782 AD Den Helder
(0223) 239 008

info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 07.30 uur – 18.00 uur

De Tovertuin
Kinderen krijgen bij ons de ruimte en vrijheid om zelfstandig te werken, samen te werken en eigen keuzes te maken. Kinderen leren zich ook verantwoordelijk te voelen: voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Wij laten ons onder anderen inspireren door de pedagogische benadering van Reggio Emilia, Howard Gardner en Emmi Pikler.

Reggio Emilia
Het kind wordt gezien als een ‘rijk’ kind met, al vanaf de geboorte, vele mogelijkheden en talenten. Het kind heeft honderd talen. Zelf iets bedenken en maken stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Eigen ideeën uitvoeren en de eigen fantasie gebruiken is nu eenmaal wat voor meer inspiratie zorgt voor een kind, dan wanneer het alleen standaard voorbeelden namaakt. Een eigen creatie is iets om trots op te zijn! Wij stimuleren en begeleiden de kinderen in het proces waarin ze het idee uitdenken en de creatie tot stand komt.

Howard Gardner
Is een theorie die ervan uitgaat dat kinderen verschillende soorten intelligenties hebben. Het door Howard Gardner ontwikkelde principe van meervoudige intelligentie gaat er vanuit dat er niet éen manier is waarop een mens intelligent kan zijn maar meerdere. Ieder kind is slim op een andere manier. Ze doen waar ze goed in zijn en hebben daar plezier in. Dit betekent niet dat kinderen alleen oefenen in dat wat ze leuk vinden. Het talent van een kind helpt hem juist om andere dingen te leren.

Emmi Pikler
De visie van Emmy Pikler gaat uit van het competente kind en sluit in haar werkwijze steeds aan bij wat een kind nodig heeft en waar het aan toe is in de ontwikkeling. Drie pijlers staan daarbij centraal: aandachtige verzorging, de zelfstandige beweeg- en spelontwikkeling en socialisatie.

Wie het kind goed observeert leert wat hij nodig heeft om te kunnen leren.

Startblokken
Op alle peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op onze website.

Samenwerken
Wij werken o.a samen met de Hallo muziek, de Helderse Vallei, Ontmoeting in het groen en de Helderse bibliotheek.

  • Wij hebben wekelijks muziekles van een vakdocent vanuit het project Hallo Muziek.
  • Maken gebruik van de materialen uitleen van de Helderse Vallei en bezoeken deze geregeld.
  • Wij werken in de (moes)tuin met ondersteuning van Ontmoeting in het groen.
  • Wij hebben een samenwerking met de bibliotheek. Zo gaan wij naar leuke activiteiten en hebben wij Kiekeboek.

Doorgaande leerlijn
Het kinderdagverblijf heeft een verticale groep (0-4 jaar) en is gevestigd binnen basisschool de Floriant. Regelmatig worden er samen activiteiten ondernomen. Dat begint met het samen vieren van feesten. Kinderen uit groep 8 lezen voor aan kinderen uit de opvang.

Bekijk het GGD rapport van KDV en PSL de Tovertuin

 

Kinderdagverblijf de Tovertuin

Brakkeveldweg 51
1782 AD Den Helder
Telefoon: 0223 – 614 202
E-mail: info@skdh.nl

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur