Activiteiten

Activiteiten

Binnen alle vormen van opvang die wij bieden is er ruimte voor activiteiten. Op basis van steeds wisselende thema’s ondernemen de pedagogisch medewerkers activiteiten met de kinderen die aansluiten bij hun belevingswereld. 

Kinderdagverblijf SKDH Verzorger geeft kind de fles
Kinderdagverblijf SKDH Verzorger geeft kind de fles

Trots op je eigen creatie

Creatieve ontwikkeling van kinderen vinden wij belangrijk bij Monter Kinderopvang. Een van onze inspiratiebronnen daarbij is de pedagogische benadering van Reggio Emilia.

Op de groep worden kinderen uitgedaagd om zelf met ideeën en creatieve oplossingen te komen. Zelf iets bedenken en maken stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Eigen ideeën uitvoeren en de eigen fantasie gebruiken is nu eenmaal inspirerender voor een kind dan wanneer het alleen standaard voorbeelden namaakt. Een eigen creatie is iets om trots op te zijn! De pedagogisch medewerkers stimuleren en begeleiden de kinderen in het proces waarin ze het idee uitdenken en de creatie tot stand komt.

Programmapartners

Voor ons activiteitenaanbod werken we ook samen met onze programmapartners Triade Huis van Kunsten, De Helderse Vallei, Hallo Muziek en natuurlijk KopGroep Bibliotheken. Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten in samenwerking met Team Sportservice Den Helder, ROC Kop van Noord-Holland, Natuurinformatiecentrum Balgzand (‘t Kuitje) en vele andere organisaties.

   

Activiteiten op het kinderdagverblijf en de peuterspeel- en leergroep

Kinderen worden uitgedaagd om zelf tot creatieve oplossingen en ideeën te komen.

We willen de kinderen zo veel mogelijk stimuleren en uitdagen om eigen werk te maken. Zelf iets bedenken en maken prikkelt de fantasie. Het levert meer eigenheid op dan knutselvoorbeelden namaken. Het proces waarin dit tot stand komt, is hierin van groot belang.

Doordat we samenwerken met de Helderse Vallei kunnen kinderen vanaf twee jaar regelmatig deelnemen aan activiteiten bij dit centrum voor natuur- en milieueducatie. De locaties kunnen op aanvraag gebruik maken van themakisten van de Helderse Vallei. Dit is een van de manieren waarop kinderen al op jonge leeftijd leren over alle elementen uit de natuur.

Maar ook een bezoek aan de kinderboerderij, de bibliotheek, de speeltuinen in de wijk, de supermarkt etc. ontbreken niet.

Activiteiten op de buitenschoolse opvang

De activiteiten op de BSO worden georganiseerd door de pedagogisch medewerkers op de locaties, ondersteund door de activiteitencoördinator.

Onze BSO-locaties werken samen met diverse partners in de buurt en in de regio. Denk bijvoorbeeld aan een viswedstrijd in samenwerking met de plaatselijke dierenwinkel, een bezoek aan de Mega Modder Monster Challenge, Speelpark de Swaen, etc.

Maar ook aan de hand van thema’s organiseren de pedagogisch medewerkers allerlei inspirerende activiteiten op de locaties. Bijvoorbeeld zelf kleding maken bij het thema ‘Kleding’, sterrenkijkers maken bij het thema ‘Ruimte en Sterren’, eetbare slijm of bibberbotjes maken bij het thema ‘Doe een proef met Professor Zoef’ etc.

 

Experience Labs 8+

Experience Labs zijn tot mobiele activiteitenlocaties omgebouwde SRV-wagens.

Vroeger reden deze wagens door de wijk als melkwagen of buurtsuper. Nu zet Monter Kinderopvang ze in om kinderen vanaf 8 jaar op een vernieuwende manier te stimuleren in de zogeheten ‘21st century skills’. In de mobiele labs kunnen kinderen werken aan eigentijdse vaardigheden en hun talenten ontdekken. Het zijn ‘skills’ die zij goed kunnen gebruiken om nu en in de toekomst succesvol te zijn. De Experience Labs bieden steeds wisselende activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld van het oudere kind. We doen dat op basis van thema’s zoals techniek, natuur en  duurzaamheid. Maar ook vloggen & nieuwe media, robots & programmeren en kunst & muziek zijn onderwerpen die aan bod komen. Evenals activiteiten rondom maatschappelijke en sociale vaardigheden.

Bedenk het maar!

We nodigen de kinderen uit om met nieuwe ideeën te komen voor de labs. Ons aanbod blijft op die manier passen bij de wensen en behoeften van het oudere kind. Denk aan activiteiten zoals bv. Escape room, natuurlijke cosmetica maken, bibberbotjes bouwen, figuren solderen en ontdekken van ‘onzichtbare monsters uit de natuur’. Activiteiten vanuit het Experience Labs programma worden soms ook op locatie gegeven.

Meer over het Experience Lab…

Gastouder met kinderen - Gastoudersopvang van GOBNH

DoenKids

Bij Monter Kinderopvang maken we gebruik van het activiteitenprogramma DoenKids. Het programma geeft onze pedagogisch medewerkers toegang tot verschillende activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hier kunnen zij inspiratie uit halen en een weekprogramma in samenstellen. Er worden telkens weer nieuwe activiteiten toegevoegd. Zo blijft er altijd iets nieuws te vinden dat past bij het thema waar de locatie mee werkt.