Pedagogisch beleid

Monter Kinderopvang is een professionele organisatie die aan kinderen vanaf 0 jaar tot zij de basisschool verlaten een emotioneel veilige, rijke speel- en leeromgeving biedt. Ouders brengen hun kinderen om diverse redenen naar onze kindercentra. Dat kan zijn in verband met werk of studie van (één van de) ouders. Maar ook omdat een kind in een kindergroep heel andere dingen leert dan thuis. In een kindcentrum ontmoet een kind meerdere verzorgers, vriendjes en vriendinnetjes. Dit, in een speciaal daarvoor ingerichte omgeving. Deze ervaringen leveren een belangrijke bijdrage aan zijn ontwikkeling.

Kinderen kunnen zich in onze kindercentra naar hartenlust ontwikkelen. Op hun eigen authentieke wijze kunnen zij ondernemend en initiatiefrijk zijn (of worden). Bovendien maken kinderen in groepen al vroeg kennis met democratische waarden en normen. Daarbij zijn voor ons belangrijke waarden als ‘respectvol omgaan met jezelf, de ander en de omgeving’ richtinggevend.

4 pedagogische opvoedingsdoelen

Voor de pedagogische onderbouwing van ons pedagogisch beleid zijn de vier pedagogische opvoedingsdoelen van Professor J.M.A. Riksen-Walraven leidend. Deze vier opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Zij omschrijft de opvoedingsdoelen voor kinderen in gezin en kinderopvang als:

Het bieden van
1. emotionele veiligheid
2. gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competenties
4. kansen om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van de samenleving eigen te maken; ‘socialisatie’

Ontwikkeling Pedagogisch Beleid

Bij het ontwikkelen van pedagogisch beleid zoekt Monter Kinderopvang continu de dialoog met organisaties met wie wij samenwerken, ouders en kinderen. Wij hechten belang aan uitwisseling. Dat nodigt uit tot samenwerking en zelfreflectie en het stellen van onderzoeksvragen. De ontwikkelingen in de maatschappij en wetenschappelijk onderzoek bieden daarbij voortdurend nieuwe input. Dit alles leidt tot voortschrijdend inzicht. Wanneer de veranderingen zo groot zijn geworden dat het beleidsplan geen weerspiegeling meer is van Monter Kinderopvang zal ook ons pedagogisch beleid veranderen. Zo blijft ons pedagogisch beleid levend.