Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)

Over buitenschoolse opvang (4-12 jaar)

​Een buitenschoolse opvang is een opvanglocatie voor kinderen, in de leeftijd van 4-12 jaar, van wie de ouders voor minimaal één dag in de week opvang voor hun kind nodig hebben na schooltijd.

De buitenschoolse opvang (4-12 jaar) staat in het teken van huiselijkheid, veiligheid en vrijheid. Uw kind kan deelnemen aan diverse activiteiten, maar is dit niet verplicht; hij/zij heeft tenslotte al de hele dag  hard gewerkt op school.

Uw kind kan na schooltijd gebruik maken van de opvang en wordt lopend of met de Monter Kinderopvang taxibus van school gehaald. De openingstijden van de locaties zijn aangepast aan de tijden van de scholen in de nabijheid van de locatie. In de schoolvakanties is de naschoolse opvang de gehele dag geopend. De BSO pakketkiezer (2023) geeft een globaal overzicht van de opvangmogelijkheden. Op de pagina met de lijst van onze BSO’s, ziet u welke BSO’s welk pakket bieden.

Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)

Wel eens gedacht aan voorschoolse opvang? Een rustige start van de (school)dag voor u en uw kind(eren).

Eten en drinken

Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse- en buitenschoolse opvang krijgen een broodmaaltijd aangeboden.

Ontbijt is tussen 07.00 en 08.00 uur en de lunch is tussen 12.00 en 13.00 uur. We volgen de richtlijn dat kinderen van 4 – 8 jaar twee tot vier boterhammen en kinderen van 9-13 jaar vier tot zes boterhammen per dag eten. Tussen de middag drinken we halfvolle melk, karnemelk of thee.

Een rustmoment na school

De kinderen komen op verschillende tijden uit school. Halverwege de middag gaan we samen zitten om iets te drinken en te eten. Wat heb jij gedaan op school vandaag? Samen nemen we de dag door en bespreken we wat we gaan doen. Er is thee, (fruit)water en limonade om uit te kiezen. De kinderen kunnen zelf kiezen voor één volkoren koekje, één beschuit of één cracker die ze zelf kunnen besmeren met tafelmargarine en beleggen met vleeswaren of smeerkaas. Ook staat er fruit klaar. Zelf schillen mag! Maar als het kind aangeeft graag hulp te willen? Dan helpen de medewerkers hem of haar een handje. Meer informatie kunt u lezen in ons voedingsbeleid.

Buitenschoolse opvang (4-12 jaar) voorschoolse opvang

Activiteiten buitenschoolse opvang (4-12 jaar)

De pedagogisch medewerkers ondernemen activiteiten met kinderen die aansluiten bij hun belevingswereld. Er wordt gewerkt met wisselende thema’s, hier sluiten de activiteiten zo veel mogelijk bij aan. Binnen Monter Kinderopvang vinden wij creatieve ontwikkeling van kinderen belangrijk. Kinderen worden uitgedaagd om zelf tot creatieve oplossingen en/of ideeën te komen. We willen de kinderen
zo veel mogelijk stimuleren en uitdagen om eigen werk te maken in plaats van knutselvoorbeelden zo precies mogelijk te kopiëren. Het proces waarin hun eigen creatie tot stand komt is hierin van groot belang. Klik hier voor meer informatie over activiteiten die de BSO’s ondernemen.

Experience Lab

Experience Labs zijn tot mobiele activiteitenlocaties omgebouwde SRV-wagens. Vroeger reden ze door de wijk als melkwagen of buurtsuper, maar nu zet Monter Kinderopvang deze wagens in om kinderen vanaf 8 jaar op een vernieuwende manier te stimuleren in de zogeheten ‘21st century skills’.

In de mobiele labs kunnen kinderen werken aan eigentijdse vaardigheden en hun talenten ontdekken. Het zijn ‘skills’ die zij goed kunnen gebruiken om nu en in de toekomst succesvol te zijn.
De Experience Labs bieden steeds wisselende activiteiten aan die aansluiten bij de beleveniswereld van het oudere kind. Binnen de thema’s: techniek, natuur, duurzaamheid, vloggen/nieuwe media, robots en programmeren, kunst, muziek en activiteiten rondom maatschappelijke en sociale vaardigheden. Lees meer informatie over de Experience Lab.

DoenKids

Monter Kinderopvang werkt met het activiteitenprogramma DoenKids. De pedagogisch medewerkers hebben met het programma toegang tot verschillende activiteiten voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hier kunnen zij inspiratie uit halen en een weekprogramma in samen stellen. Het programma is niet statisch er worden telkens weer nieuwe activiteiten aan toegevoegd door onze activiteitencoördinator.

Uitstapjes en vervoer

Bij Monter Kinderopvang maken we regelmatig uitstapjes met de kinderen. Denk hierbij aan een bezoek aan de ballenbak, Fort Kijkduin, de Goudvis, de bibliotheek, speeltuinen in de buurt, de winkel, een verzorgingstehuis etc.

Bij deze uitstapjes staat de veiligheid van de kinderen boven alles. De pedagogisch medewerkers gaan lopend of er worden chauffeurs ingezet om de kinderen te vervoeren. Monter Kinderopvang vindt het belangrijk dat het vervoer op een veilige manier plaatsvindt en dat de chauffeurs betrokken zijn bij de organisatie. De pedagogisch medewerkers gaan altijd mee naar uitstapjes.

Voorschoolse- en vakantieopvang

In veel huishoudens is het ’s ochtends tussen 06:00 uur en 08:00 uur spitsuur. U maakt zich klaar voor werk of studie, de kinderen moeten gewassen en aangekleed en worden op tijd verwacht op school. Wanneer u niet in de gelegenheid bent uw kind zelf naar school te brengen is voorschoolse opvang een oplossing. Onze medewerkers van Planning & Plaatsing kunnen u informeren over de meest actuele mogelijkheden.

Maakt u geen gebruik van onze reguliere opvangmogelijkheden? Maar heeft u opvang nodig tijdens de schoolvakanties? Vraag dan vakantieopvang aan. Het aanvraagformulier is te verkrijgen op het Bureau Bestuur en Ondersteuning (BBO) op de BSO-locaties.

Foto van de speelplaats buiten - Natuurbeleving SKDH

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze pagina over buitenschoolse opvang nog vragen?

Neemt u gerust contact met ons op of bekijk de lijst met BSO-locaties van Monter Kinderopvang.