Klachten en suggesties

De medewerkers van Monter Kinderopvang streven ernaar bij hun werk aansluiting te vinden bij de behoeften van iedereen waarmee zij contacten onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent, of dat er iets gebeurt dat u als onjuist of onterecht ervaart. U kunt dan een klacht indienen.

In onze klachtenbrochure leest u hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat.

Waar kunt u terecht?

Wij vinden het erg belangrijk uw klacht te horen. Wij kunnen dan samen met u een eventuele oplossing zoeken. Uw klacht kan voor ons ook aanleiding zijn bepaalde zaken nader te bekijken of eventueel het beleid bij te stellen.

U kunt uw klacht bij ons indienen door het printen en invullen van ons klachtenformulier. Voor de online versie, scrollt u naar het eind van deze pagina.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

De klachten en geschillenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor ouders en oudercommissie, wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang naar het Klachtenloket Kinderopvang. Dit loket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De website van het Klachtenloket geeft u informatie over onderwerpen die kunnen leiden tot klachten, zoals over veiligheid, communicatie, contracten of kwaliteit. Het Klachtenloket kan telefonisch bemiddelen tussen de ouder en opvangorganisatie of een onafhankelijke, externe mediator inschakelen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, kan de ouder een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Het klachtenverslag van het voorgaande kalenderjaar wordt jaarlijks vóór 1 juni gepubliceerd. Het klachtenverslag over het kalenderjaar 2023 kunt u inzien via Klachtenverslag 2023.

Voor de jaren 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 en 2022 ontvingen wij het Certificaat ‘geschilvrij’ van De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit houdt in dat er bij hen in 20162017, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 geen geschillen zijn ingediend over onze organisatie of locaties. In 2018 is er één geschil ingediend.

Suggesties

Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en mogelijkheden die ten goede komen aan u en uw kind. Heeft u een goed idee voor verbetering van onze dienstverlening? Laat het ons weten! Via het contactformulier kunt u uw opmerkingen en suggesties aan ons kwijt. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging en laat u dan zo spoedig mogelijk weten wat wij met uw suggestie gaan doen of hebben gedaan!