Logo kinderdagverblijf de Duijnrakkers
  • In basisschool Schoter Duijn
  • kleinschalig
  • sfeervolle locatie
  • actief activiteitenaanbod
  • betrokkenheid (groot)ouders/verzorgers
  • met een aparte babyruimte

Adres

Heiligharn 125
1785 SZ Den Helder
Telefoon: 0223 – 63 10 05
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag van 07.30 uur tot 18.00 uur
Dinsdag van 07.30 uur tot 18.00 uur
Woensdag van 07.30 uur tot 18.00 uur
Donderdag van 07.30 uur tot 18.00 uur
Vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur

Doorgaande lijn
Kinderdagverblijf de Duijnrakkers is gevestigd in basisschool Schoter Duijn. Op dit moment bieden wij hier kinderdagopvang aan één verticale groep (0 tot 4 jaar) van maximaal 16 kinderen. In de aparte babyruimte kunnen de kinderen in een fijne en rustige omgeving veilig rondkruipen. Hier is ook divers pikler materiaal te vinden.

Samen met de basisschool wordt vormgegeven aan de ‘doorgaande lijn’. Regelmatig worden samen activiteiten ondernomen.

Startblokken
Op KDV de Duijnrakkers wordt actief gewerkt met de voorschoolse educatie (VE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Bekijk het GGD rapport Kinderdagverblijf de Duijnrakkers

Kinderdagverblijf de Duijnrakkers

Heiligharn 125
1785 SZ Den Helder
Telefoon: 0223 – 63 10 05
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De oudercommissie van Kinderdagverblijf de Duijnrakkers is bereikbaar via contactpersoonoc@montergroep.nl U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur