Logo PSL de Duinstampers, Den Helder
  • In basisschool Schoter Duijn
  • sterk in oudercontact
  • samenwerking met de school
  • werken met thema’s
  • kleinschalige locatie
  • actief activiteitenaanbod
PSL de Duinstampers, Den Helder

Adres

Heiligharn 125
1785 SZ Den Helder
Telefoon: (0223) 63 10 05
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag 08:30 – 12:30 uur
Vrijdag gesloten.

Doorgaande lijn
Peuterspeel- en leergroep de Duinstampers heeft een plek binnen Basisschool Schoter Duijn. Ook Kinderdagverblijf de Duijnrakkers is hier gevestigd. In een warme sfeer en veilige omgeving kan uw kind spelen, leren en vriendjes maken, ter voorbereiding op het basisonderwijs.

Het lokaal van de peuterspeel- en leergroep bevindt zich in het kleutergedeelte van de school.  Samen met de basisschool wordt vormgegeven aan de ‘doorgaande lijn’. Regelmatig worden samen activiteiten ondernomen.

Ontwikkeling
Aan de hand van de thema’s waar we aan werken en de activiteiten die we organiseren, volgen we de ontwikkeling van de kinderen.

Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. De kinderen worden betrokken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Bekijk het GGD rapport PSL de Duinstampers (de PSL valt onder KDV de Duijnrakkers)

Peuterspeel- en leergroep de Duinstampers

Heiligharn 125
1785 SZ Den Helder
Telefoon: (0223) 63 10 05
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
Oudercommissie
De oudercommissie van de BSO’s van Monter Kinderopvang is bereikbaar via contactpersoonoc@montergroep.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kan komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie. De notulen worden toegevoegd aan de oudercommissiemap en deze is te vinden in de hal.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@montergroep.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur