Logo PSL de Strandlopers, Den Helder
  • In Dr. Jac. P. Thijsseschool
  • kleinschalig
  • laagdrempelig
  • open-deuren-beleid met kleuterklas

Adres

Stakman Bossestraat 39
1781 SW Den Helder
Telefoon: 06 – 39 31 70 66

E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Veilige omgeving
Peuterspeel- en leergroep (PSL) de Strandlopers is gevestigd in de Dr. Jac. P. Thijsseschool. In een warme sfeer en veilige omgeving kan uw kind spelen, leren en vriendjes maken en hier waardevolle momenten mee beleven, ter voorbereiding op het basisonderwijs.

Daarbij werken we met het programma Startblokken. Dit doen we op de groep, maar ook samen met de Dr. Jac. P. Thijsseschool aan de hand van thema’s die aansluiten bij het jonge kind. Het binnenspeel en leerplein is dan bijvoorbeeld omgetoverd in een boerderij met echt hooi, een stal met dieren, een kippenhok, een kast met voer en materialen om de dieren te verzorgen, en aan de andere kant een manege.

Het is een gezellige school waarin we met onze PSL zitten. Doordat we veel samenwerken met de school is de overgang van speelspeel- en leergroep naar de kleuterklas voor de kinderen makkelijker.

Op avontuur
We gaan ook regelmatig op avontuur, naar onder andere de Helderse Vallei. Hier kunnen alle kinderen dan bakjes met groenten vullen en daarna uitdelen aan de verschillende dieren. Naar aanleiding van zo’n avontuur maken we een muurkrant op de groep en bespreken we op een gezellige manier de dag na.

VE taalstimulering Startblokken
Op alle peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op deze website.

Bekijk het GGD rapport de Strandlopers

Peuterspeel- en leergroep de Strandlopers

Stakman Bossestraat 39
1781 SW Den Helder
Telefoon: 06 – 39 31 70 66
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van Monter Kinderopvang. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@montergroep.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur