Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden

Wat is het verschil tussen oppassen en kinderopvang?

Van oppassen is sprake als ouders hun kind incidenteel toevertrouwen aan familie, vrienden of kennissen, al dan niet tegen een vergoeding. Kinderopvang is structurele opvang voor kinderen tijdens werktijd of na schooltijd, waarbij betaald wordt opgevangen. Kinderopvang wordt professioneel georganiseerd en vindt plaats in kindercentra en buitenschoolse opvanglocaties. De financiering komt deels van het Rijk, deels van de werkgevers en deels van de ouders zelf. Een voorwaarde hierbij is dat de kinderen ingeschreven zijn bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

Welke verschillen zijn er tussen een kinderdagverblijf en een peuterspeel- en leergroep?

De verschillen tussen een peuterspeel- en leergroep en een kinderdagverblijf zijn sinds de harmonisatie / Wet IKK steeds kleiner geworden. Sinds 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen als gevolg van de harmonisatie gezien als kinderopvang. De doelen van de harmonisatie zijn gelijke kwaliteitseisen en gelijke financiële toegankelijkheid voor werkende ouders.

Op een peuterspeel- en leergroep (PSL) ligt de focus nóg meer op het spelend leren dan op het kinderdagverblijf. De leeftijd van de kinderen in de PSL-groep ligt per definitie dichter bij elkaar, zodat ze ook van elkaar leren.

De verschillen in meer praktische zin vindt u hieronder op een rijtje. Wilt u graag advies bij het maken van uw keuze voor een peuterspeel- en leergroep of een kinderdagverblijf? Neem dan contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing op 0223 614202.

Peuterspeel- en leergroep Kinderdagverblijf
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar Voor kinderen van 0 tot 4 jaar
In de ochtend geopend Gehele dag geopend

Gesloten tijdens:

  • schoolvakanties
  • erkende feestdagen
  • studiedag (1 dag per jaar)

Geopend tijdens:

  • schoolvakanties
  • doordeweekse erkende feestdagen
Eén dagdeel is 4 uur (incl. lunch) Eén dagdeel is 5,5 uur
Geen flexibele opvang Flexibele opvang mogelijk op een aantal locaties
Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een flexibele vorm van professionele kinderopvang. Deze vorm van opvang is vooral geschikt voor ouders met een wisselend werkrooster. Daarnaast vinden niet alle ouders het prettig om hun kind naar een kindercentrum te brengen en willen ze liever dat hun kind thuis of bij de gastouder wordt opgevangen. Een gastouder mag maximaal vier kinderen onder zijn of haar hoede nemen. De ouders van het kind bepalen zelf wie ze als gastouder willen inhuren en op welke voorwaarden, bijvoorbeeld thuis/bij gastouder, welke uren en welke dagen. Het gastouderbureau zorgt voor het koppelen van ouders en gastouders en biedt ondersteuning aan zowel gastouders als vraagouders. Op de website van ons gastouderbureau vindt u meer informatie: www.gobnh.nl

Kan iedereen zomaar gastouder worden?

Nee. Er worden eisen gesteld aan de opvoedkundige kwaliteiten van gastouders en aan de hygiëne. Een gastouder moet een “Verklaring omtrent gedrag” inleveren, een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, in het bezit zijn van een EHBO-diploma en meewerken aan het pedagogisch beleidsplan. Voor aanvullende voorwaarden en/of meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van het gastouderbureau. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via  (0223) 614 202. Meer informatie over onze gastouderopvang vindt u op www.gobnh.nl

Welke soorten opvang kan ik bij jullie afnemen?

Monter Kinderopvang beheert kinderdagverblijven, voorschoolse, tussenschoolse- en naschoolse opvangcentra, peuterspeel- en leergroepen en een gastouderbureau. Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang en vakantieopvang.

De opvangcentra zijn geregistreerd bij de diverse gemeentes waar wij opvang bieden aan kinderen van 0 jaar tot het voortgezet onderwijs. De kindercentra liggen verspreid over Den Helder, Julianadorp, Hollands Kroon en Purmerend.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind kosteloos aanmelden zodra u weet dat u opvang nodig heeft in de toekomst. Ongeveer 3 maanden voordat u de plaatsing zou willen afnemen ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod. Indien u daarmee akkoord gaat, zenden wij u een plaatsingsovereenkomst. Wanneer u de overeenkomst getekend heeft dan is de plaatsing definitief.

Is er ook een wachtlijst?

Wij werken met een aanmeldingslijst om alle nieuwe aanmeldingen te verwerken. Meestal hangt het van een aantal factoren af of er een aanmeldingslijst is voor de plaatsing van uw kind. Deze factoren zijn onder andere de leeftijd van uw kind en de dagdelen of de combinatie van dagdelen die u wilt afnemen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een plaatsing op dinsdag mogelijk is, maar niet in combinatie met de donderdag. In dat geval komt u op de aanmeldingslijst voor deze combinatie van dagdelen voor een bepaalde locatie.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend. Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing via telefoonnummer (0223) 614 202 of per mail aan plaatsing@montergroep.nl.

Hoe verloopt de wenprocedure?

De wenperiode start wanneer het plaatsingscontract ingaat. Ga voor informatie over wennen en de wenperiode naar de pagina ‘wennen en wenperiode’.

Moet ik een plaatsingovereenkomst opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?

Nee, als uw kind vier wordt eindigt het contract van de plaatsing op het kinderdagverblijf of de peuterspeel- en leergroep automatisch op de dag na de vierde verjaardag van uw kind. U kunt, indien u dat wenst ook nog de opvang verlengen nadat uw kind 4 jaar is geworden. Neemt u hiervoor tijdig contact op met de afdeling Planning & Plaatsing.

Indien u gebruik maakt van gastouderopvang wordt de plaatsing niet automatisch beëindigd als uw kind vier wordt. Bij gastouderopvang geldt de opzegtermijn van 1 maand zoals genoemd in de overeenkomst tussen gastouderbureau en ouders/verzorgers tot bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang. En de overeenkomst van opdracht tussen gastouder en ouders/verzorgers.

 

Ik wil mijn contract wijzigen en/of uitbreiden, kan dat?

Ja, mits er plaats is op de locatie voor de door u aangevraagde wijziging en/of uitbreiding. Wilt u een wijziging of uitbreiding doorgeven, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing via telefoonnummer (0223) 614 202 of per mail aan plaatsing@montergroep.nl

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand. U kunt per dag opzeggen. Het opzeggen van een plaatsing moet altijd schriftelijk gebeuren. U kunt hiervoor het online afmeldformulier gebruiken. U ontvangt binnen 14 dagen de bevestiging van opzegging. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, eindigt de plaatsing automatisch op de dag na zijn 4e verjaardag. U kunt, indien u dat wenst ook nog de opvang verlengen nadat uw kind 4 jaar is geworden. Neemt u hiervoor tijdig contact op met planning en plaatsing.

Op deze manier kunt u bijvoorbeeld als uw kind geplaatst is in de kinderdagopvang een vakantieperiode overbruggen. In principe kunt u uw kind plaatsen in de kinderdagopvang tot uw kind leerplichtig is. Dit is vanaf 5 jaar.

Kan er van de opzegtermijn worden afgeweken?

De opzegtermijn is 1 maand. Daar tekent u ook voor op de plaatsingsovereenkomst. Deze termijn staat vast.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Krijgt het kind automatisch een plaats op de BSO?

Uw kind heeft een plaatsingscontract voor de dagopvang bij één van onze kindercentra. Dit contract eindigt als uw kind 4 jaar is geworden. Voor de Buitenschoolse opvang (BSO) schrijft u uw kind dus apart in. Dit kunt u al doen als uw kind 3 jaar is. Uw kind komt dan op de aanmeldingslijst voor de door u aangegeven BSO-locatie. Zodra er een plaats beschikbaar is op deze BSO-locatie, nemen de medewerkers van de afdeling Planning & Plaatsing contact met u op en ontvangt u een plaatsingsovereenkomst voor de BSO.

Moet ik een tweede kind opnieuw inschrijven?

Ja, u moet een tweede of volgend kind altijd apart inschrijven. Ieder kind krijgt bij een plaatsing ook een aparte plaatsingsovereenkomst. U kunt een tweede of volgend kind ook weer online inschrijven via het aanmeldingsformulier op onze website.

Is het mogelijk om incidenteel een dag(deel) te ruilen?

Voor het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang op vaste opvangdagen hanteren wij een ruilbeleid. Zie hiervoor het ruilbeleid op de pagina documenten en downloads in het menu Praktische info.

Kan ik mijn kind ook een extra dag(deel) brengen?

Ja, zolang er plek is op de groep en de bezetting het toelaat kunt u één of meerdere extra dagdelen bij ons afnemen.

Doet u de aanvraag voor de extra opvang binnen 14 dagen voor de extra opvangdag, dan vraagt u deze aan op de locatie en is de extra opvang altijd tegen (extra) betaling.

Heeft u de opvang nodig na 14 dagen en heeft u ruiltegoed opgebouwd, dan vraagt u extra opvang aan via de ouderapp. Heeft u geen ruiltegoed? Dan kunt u de opvang aanvragen in de ouderapp maar dan tegen extra betaling.

Wat kost kinderopvang?

De kosten van kinderopvang zijn te onderscheiden in bruto kosten en netto kosten:

  • Bruto kosten zijn de kosten die u aan de kinderopvangorganisatie betaalt voor de opvang
  • Netto kosten zijn de bruto kosten minus de kinderopvangtoeslag die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de site van de Belastingdienst.

Hoeveel dagdelen moet ik afnemen?

Voor kinderdagopvang (KDV) en onze peuterspeel- en leergroepen (PSL) geldt een minimale afname van twee dagdelen per week. Voor buitenschoolse opvang moet u minimaal 1 dagdeel per week afnemen. Bij kinderdagverblijf De Duinstruiners geldt een minimale afname van 2 (hele) dagen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor kinderopvang (kinderopvangtoeslag)?

U komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding of een re-integratietraject volgen. Daarnaast moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt de kinderopvangtoeslag direct aanvragen via de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Natuurlijk kunnen onze medewerkers u ook helpen met de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. U kunt hiervoor een afspraak maken met één van onze medewerkers van de financiële afdeling. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0223) 614 202.

Ik ben werkloos geworden, moet ik nu mijn kinderopvang stopzetten?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Wat ben ik netto kwijt aan opvangkosten?

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang

Als u wilt weten wat u iedere maand netto kwijt bent voor kinderopvang, dan kunt u het beste een offerte aanvragen bij de afdeling Planning & Plaatsing voor de dagdelen die u wenst. Hebt u al een offerte ontvangen, dan kunt u op de website van de Belastingdienst uw eigen bijdrage uitrekenen.

Peuterspeel- en leergroep

Wilt u een indicatie van de kosten bij verschillende inkomensgroepen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van Planning & Plaatsing via telefoon (0223) 614 202 of per mail aan plaatsing@montergroep.nl.

Hebben jullie horizontale en/of verticale groepen?

Ja, wij werken op de meeste locaties met horizontale groepen (0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar) en verticale groepen (0 tot 4 jaar). Bij de informatie over de betreffende locatie op onze website vindt u gegevens over de groepen op die locatie. Daarnaast kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing via telefoonnummer (0223) 614 202 of per mail aan plaatsing@montergroep.nl.

Kan ik een keertje komen kijken op één van de locaties?

Natuurlijk kunt u een keertje komen kijken op één van onze kinderdagverblijven, peuterspeel- en leergroepen of BSO-locaties. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de locaties. De telefoonnummers vindt u op de locatiepagina’s. Of vraag een rondleiding aan via dit online formulier.

Op welke dagen zijn jullie gesloten (sluitingsdagen)?

De sluitingsdagen vindt u op de pagina ‘documenten en downloads’

Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kind gevolgd?

De pedagogisch medewerkers van de locatie observeren en signaleren de gehele dag. Zij maken aantekeningen hiervan in de ouderapp of vertellen hierover tijdens een haal- of brengmoment. Daarnaast hebt u 1 keer per jaar een oudergesprek, waarin de ontwikkelingen van uw kind uitgebreid aan bod komen. U kunt ook natuurlijk ook zelf een oudergesprek aanvragen als u niet wilt wachten op het jaarlijkse gesprek.

Hoe wordt inhoud gegeven aan opvoeding en pedagogiek?

Op onze groepen wordt gewerkt volgens het pedagogische beleid van Monter Kinderopvang. Medewerkers van Monter Kinderopvang krijgen gedurende het hele jaar ondersteuning en scholing in het pedagogische beleid, pedagogisch handelen en – bewustwording. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om aanvullende cursussen of opleidingen te volgen. Op de jaarlijkse studiedag van Monter Kinderopvang wordt veel aandacht besteed aan pedagogiek en opvoeding.

Hoe weet ik of het veilig is op de locaties?

Om zorg te dragen voor een optimale veiligheid van uw kind en onze medewerkers, hebben wij een actuele risico-inventarisatie met bijbehorend plan van aanpak. De veiligheid van uw kind staat onder toezicht van de GGD (GGD Hollands Noorden) en voor onze medewerkers door de ARBO-dienst / -inspectie. Veel preventieve maatregelen zijn beschreven in het calamiteitenplan en lopen als een rode draad door het kwaliteitshandboek. Veiligheid is een regelmatig terugkomend onderwerp in het werkoverleg en de teamvergaderingen op de locaties. In ons beleid hebben wij ook ons veiligheidsbeleid vastgelegd. Medewerkers werken volgens deze protocollen. Daarnaast krijgen wij regelmatig controles van de GGD. Op de locaties wordt rekening gehouden met de doelgroep. Dit kunt u zien in de inrichting, aankleding en materialen. Onze medewerkers doen elk dag hun best om onveilige situaties te voorkomen, maar laten bovenal de kinderen ontdekken, leren, spelen en vriendjes maken.

Wordt er aandacht besteed aan de deskundigheid en kennis van medewerkers?

Ja zeker! Wij besteden erg veel aandacht aan de ontwikkeling van de deskundigheid en vaardigheden van onze medewerkers. Daarnaast maakt een groot deel van onze medewerkers gebruik van onze scholingsmogelijkheden. Elk jaar vernieuwen wij ons scholingsaanbod en verspreiden dit onder alle medewerkers.

Hoe is de dagindeling op een groep?

Kinderdagverblijf:
Iedere groep kent zijn eigen dagindeling en structuur. Voor kinderen zijn er duidelijke afspraken en rituelen.  Er is in de ochtend en middag een vast eet-en-drinkmoment en rond het middaguur wordt er een lunch aangeboden.  Er wordt rekening gehouden met actieve- en rustmomenten voor het kind.

Peuterspeel- en leergroep:
Globaal is de dagindeling op de verschillende peuterspeel- en leergroepen hetzelfde. Er zijn duidelijke afspraken en rituelen. Elk dagdeel heeft een vast eet-en-drinkmoment. Daarnaast wordt spelen afgewisseld met groepsactiviteiten. Hierin wordt gestreefd naar een goede balans.

Mijn kind is ziek. Mag het dan wel naar de opvang?

Binnen de kinderopvang geldt de regel, dat zieke kinderen de opvangcentra niet kunnen bezoeken. Dit doen wij omdat de opvang daar niet (voldoende) toe is uitgerust, maar ook om infectiegevaar zoveel mogelijk te vermijden. Wij gaan er vanuit dat kinderen, wanneer ze ziek zijn of zich ziek voelen, thuis het beste op hun gemak zijn.

Mocht uw kind door ziekte, vakantie of een andere reden niet aanwezig zijn, laat ons dat dan weten. U kunt uw kind afmelden via de ouderapp of contact opnemen met de locatie.

Bij kinderziekten is het extra belangrijk, dat wij dit (snel) te horen krijgen, zodat wij andere ouders kunnen inlichten. Wij hanteren een ziektebeleid waarin wij aangeven wanneer uw kind beter thuis kan blijven en wanneer het wel naar het kindercentrum of de peuterspeel- en leergroep mag komen. Ons ziektebeleid vindt u op de pagina documenten en downloads.

Welke activiteiten ondernemen jullie?

Binnen alle soorten opvang die wij bieden is ruimte voor activiteiten en uitstapjes met de groepen. De activiteiten zijn afgestemd op de belevingswereld van uw kind.

Daarnaast bieden wij naschoolse activiteiten aan op de BSO. Er wordt gewerkt met thema’s. U leest er meer over op de pagina Activiteiten.

Wat moet ik meenemen op de eerste dag?

In het intakegesprek krijgt u een informatiemap met alle informatie over de opvang, dagindeling en andere praktische zaken. In deze map vindt u ook informatie over de dingen u kunt meenemen voor uw kind als het naar één van onze locaties gaat.