Logo PSL Hummeltjeshonk
  • In basisschool De Trimaran
  • ruime binnen- en buitenruimte
  • voorleesvrijwilligers vanuit de bieb
Peuterspeel- en leergroep  Hummeltjeshonk, Den Helder

Adres

Marsdiepstraat 276
1784 AW Den Helder
Telefoon: (0223) 62 72 60
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 12.30 uur
Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur

Prachtige (speel)tuin

Peuterspeel- en leergroep (PSL) Hummeltjeshonk is gevestigd in basisschool De Trimaran in Nieuw Den Helder. Een mooie ruime locatie met een prachtige (speel)tuin voor de deur. Er wordt nauw samen gewerkt met De Trimaran en BSO de Vliegende Vissen.

De peuters worden optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken kennis met uitdagende (ontwikkelings-)materialen en activiteiten. De peuterpeel- en leergroep is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen spelenderwijs om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden te leren. Daarbij werken we met het programma van voorschoolse educatie (VE) Startblokken.

Wanneer de kinderen 4 jaar zijn en naar de basisschool gaan, zorgen onze medewerkers voor een warme overdracht naar school. Hummeltjeshonk heeft goed contact met De Trimaran, wat de overgang van de PSL naar de kleuterklas gemakkelijk laat verlopen. Zodra de kinderen vier jaar zijn en naar de basisschool gaan, zijn ze uiteraard ook van harte welkom bij BSO de Vliegende Vissen. De Vliegende Vissen maken gebruik van dezelfde ruimte waardoor uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving kan blijven.

VE taalstimulering
Op al onze locaties ontdekken kinderen spelender‘wijs’ zichzelf en de wereld om zich heen en breiden de woordenschat uit bij hun belevenissen. De pedagogisch medewerkers organiseren afwisselende activiteiten gekoppeld aan thema’s. Wij werken met Startblokken. Alles is te leren in goede spelactiviteiten en daarom vormen deze activiteiten het hart van Startblokken. Startblokken laat pedagogisch medewerkers aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op deze website.

Bekijk het GGD Rapport PSL Hummeltjeshonk

Peuterspeel- en leergroep Hummeltjeshonk

Marsdiepstraat 276
1784 AW Den Helder
Telefoon: (0223) 62 72 60
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van Monter Kinderopvang. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@montergroep.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur