Waarom kinderopvang? Voordelen kinderopvang.

Intake, wennen en evaluatie

Voor het eerst naar de opvang kan best een beetje spannend zijn. Daarom is er de wenperiode, waarin uw kind en u rustig de tijd kunnen nemen om vertrouwd te raken met de opvanglocatie, de pedagogisch medewerkers en onze organisatie.

Wenperiode

Start wenperiode

De wenperiode begint wanneer het plaatsingscontract ingaat en wordt na drie maanden geëvalueerd met de ouder(s)/verzorger(s).

Eerste kennismaking

Maar we leren u en uw kind graag vóór de ingangsdatum van het contract kennen. Een eerste kennismaking kan bijvoorbeeld door een afspraak te maken voor een rondleiding op een (of meerdere) locatie(s). De pedagogisch medewerker laat u de diverse groepsruimtes zien, vertelt over de dagelijkse gang van zaken op de locatie en beantwoordt uw vragen.

De rondleiding hebben we als zeer prettig ervaren, fijn dat dit zo geregeld kon worden.

Intakegesprek

Wanneer u het plaatsingscontract heeft ondertekend voor akkoord, neemt een pedagogisch medewerker van de opvanglocatie contact met u op om het intakegesprek in te plannen. Dit gesprek vindt tenminste twee weken voor de ingangsdatum van het contract plaats. U wordt ontvangen door de mentor van uw kind. Hij/zij maakt u wegwijs op de locatie, licht toe wat het mentorschap inhoudt en samen vult u het intakeformulier in.

Kinderdagverblijf en peuterspeel- en leergroep

Voor het kinderdagverblijf (KDV) en de peuterspeel- en leergroep (PSL), worden bij het intakegesprek onder meer voedingsgewoonten, slaapgewoonten (KDV), eventuele medische bijzonderheden en interesses van uw kind besproken en genoteerd. Op die manier kunnen de pedagogisch medewerkers zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte en het dagritme van het kind. Juist in de wenperiode helpt dat om het nieuwe kind in de groep te begrijpen en te ondersteunen.

Ook spreekt u bij de intake de data af waarop u welkom bent om samen met uw kind te wennen. Doorgaans zijn vier wenmomenten voldoende voor het KDV en PSL. Maar elk kind is uniek; het ene kind went sneller dan het andere. Het aantal wenmomenten kan dus ook minder of juist meer zijn.

3 wendagen gehad, is goed gegaan. R. was al snel op zijn plek en dat geeft ons weer een goed gevoel.

Buitenschoolse opvang
Bij de intake voor de buitenschoolse opvang worden onder meer de interessegebieden van het kind besproken en genoteerd. Verder geeft u aan of uw kind bepaalde activiteiten -zoals zelf naar huis lopen of fietsen – zelfstandig mag uitvoeren en u spreekt af op welke dag u en uw kind komen wennen.

Communicatie tijdens de wenperiode

Gedurende de dag kunt u in de ouderapp zien hoe het gaat met uw kind. Heeft uw baby de fles met smaak gedronken, heeft hij/zij lekker geslapen en hoe gaat het met draaien van de rug op de buik? Heeft uw peuter enthousiast meegedaan met de activiteiten en met wie speelt het graag? Met welk thema is uw schoolgaande kind nu bezig op de BSO? De pedagogisch medewerkers houden u daarvan op de hoogte in de ouderapp.

Eerste keer ook meteen een foto op de app dat dochter lag te slapen. Dat vond ik heel erg fijn.

Ook bij het breng-/haalmoment kunnen ouder en pedagogisch medewerker bijzonderheden uitwisselen. En als u behoefte heeft om even te bellen, neem dan contact op met de opvanglocatie. Een geruste ouder/verzorger is een gerust kind. Zo leggen we samen de basis voor de samenwerking als partner in opvoeding.

Evaluatie wennen en wenperiode

Na de eerste drie maanden nodigt de mentor u uit op locatie om de wenperiode te evalueren, aan de hand van het drie-maanden-evaluatieformulier.