Actief ouderschap header

Actief ouderschap

Wij nodigen ouders graag uit om de stamgroep van het kind, vriendjes en vriendinnetjes en ook andere ouders te leren kennen. Er zijn diverse mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn bij het kindercentrum; mee te praten, mee te denken en mee te helpen. 

Kinderen op stap in de Schoorlse Duinen
Blij kind met knutsel van Coco

Actief ouderschap: samen bereiken we meer

Als ouder kunt u een bijdrage leveren aan een lopend project door mee te praten en/of te helpen. Alles wat kinderen ‘rijker’ maakt en kansen biedt om hun horizon te verbreden is welkom! Wanneer u de stamgroep en andere ouders/verzorgers kent, leert u ook om uw kind te begrijpen wanneer het thuis ‘vertelt’ over het kindercentrum.

Verzamelen van kosteloos materiaal

U kunt ook helpen met het verzamelen van kosteloos materiaal dat bij spel en creatieve expressie ingezet wordt. Een beroep of hobby van een ouder kan interessant zijn voor kinderen en deze kan daarvan bijvoorbeeld een demonstratie geven. Bijvoorbeeld door in uniform de locatie te bezoeken, een instrument te bespelen of de pas geboren baby in de stamgroep in bad te doen. Bijdragen van ouders zijn verrijkend voor de leerervaringen van de kinderen in het kindercentrum omdat ze hun (be)leefwereld vergroten.

Bij het aanbieden van kosteloos, levensecht en natuurlijk materiaal zoeken wij steeds de dialoog met ouders en kinderen. Samen schatten we in wat de risico’s zijn en of we kinderen de ruimte kunnen geven. We grijpen niet te snel in. We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen en gaan liever uit van een ‘ja’ dan van een ‘nee’. Om een inschatting te maken waarbij iedere betrokken partij zich prettig kan voelen, gaan wij steeds met elkaar en met ouders in gesprek. Als een situatie onaanvaardbaar risico oplevert zoeken we met de kinderen naar een passende oplossing of bieden een alternatief aan. Monter Kinderopvang heeft speciaal voor dit doel een formulier ontwikkeld.

Vies worden mag!

Kleding kan tijdens het spelen beschadigen of vies worden. Kinderen genieten erg van materialen als water, zand, stenen en stokjes en wij willen hen dat spelplezier ook bieden. Wij vragen van ouders daar begrip voor te hebben en rekening mee te houden.

Slecht weer bestaat niet

Tijdens koude en vochtige jaargetijden hanteren wij het principe; ‘Er is geen slecht weer, maar wel slechte kleding’. Warme kleding, regenlaarzen en een extra set kledingstukken maken dat een kind naar hartenlust kan deelnemen aan de activiteiten die wij dagelijks organiseren in de buitenlucht. Ook hierin zijn kinderen erbij gebaat als ouders en kindercentrum samenwerken.

Baby speelt met modder