Missie, visie en kernwaarden

Missie

In onze kindcentra dragen wij met een rijk, kwalitatief en divers ontwikkelaanbod bij aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Hierbij staat plezier voorop en staan zorg, veiligheid en een deskundige pedagogische aanpak centraal.

Visie

Het kind van vandaag is de volwassene in de wereld van morgen. Samen met ouders dragen wij bij aan de ontwikkeling van onze kinderen. Wij helpen hen hun identiteit en talent te ontdekken en te ontplooien. Zo groeien zij naar de beste versie van zichzelf; redzame en bewuste wereldburgers die klaar zijn voor de toekomst.

Wij bieden kinderen de uitdagingen, de steun, de stimulans, de begeleiding, het plezier en de veiligheid om groot te worden, maar ook om het beste uit zichzelf te halen en zich voor te bereiden op later. Dat doen ze samen met anderen, want de kracht ligt in de groep. Kinderen leren van en met elkaar. Overleggen, samenwerken, conflicten oplossen en delen. Op onze kindcentra krijgen kinderen de kans alles te oefenen om nu en later mee te draaien in de maatschappij.

Van oorsprong richtten we ons op gezinnen in Den Helder, maar inmiddels groeien we ook in andere delen van de Noordkop. Toch houden we het graag lokaal. Al onze locaties werken nauw samen met buurtbewoners en plaatselijke partners in zorg, onderwijs, cultuur en sport. Samen zorgen we voor een rijke speel- en leeromgeving voor elk kind.

Je kind is uniek. Dat weet jij allang, maar dat vinden wij natuurlijk ook. En dus werken we graag met je samen om jouw kind precies te geven wat het nodig heeft en je bij te staan in de opvoeding. Monter heeft daarbij geen winstoogmerk. Jullie welzijn is onze winst.

Net als kinderen leren ook wij elke dag bij. Onze medewerkers zijn pedagogisch opgeleid en blijven zich scholen. Ondertussen zitten wij als organisatie bovenop maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen in de pedagogiek. Daarmee hebben we altijd het meest actuele aanbod, de mooiste spelvormen en de modernste materialen. Maar belangrijker nog: we staan naast de kinderen. Zij leren ons wat we écht moeten weten om ze het beste te bieden. Zo bloeien de kleine mensen van vandaag op tot de volwassenen in de wereld van morgen.

Kernwaarden

Monter Kinderopvang kent drie kernwaarden die richtinggevend zijn voor de manier waarop wij onze doelen willen bereiken en onze ambities willen waarmaken. De kernwaarden zijn: Dichtbij, Nieuwsgierig, Ambitieus.

Dichtbij

Dankzij onze oorspronkelijke kernwaarde ‘betrokken’ zijn we in contact gekomen. Met elkaar, met onze klanten en onze omgeving. We hebben bruggen geslagen en afstanden verkleind. Hierdoor zijn we dichterbij dan ooit. Wij voelen ons betrokken, bij onze kinderen, hun ouders en bij onze maatschappelijke partners. We zijn er voor elkaar en we leren van elkaar. Wij luisteren en kunnen ons verplaatsen in elkaar. Van daaruit zoeken we altijd naar de juiste verbinding. Deze open en betrokken samenwerking is de basis voor een warme en opbouwende relatie. Met elkaar verbinden we de leefwereld thuis met de leefwereld op het kindcentrum. We zijn ons bewust van onze rol in de opvoeding van het kind en nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Deze betrokkenheid is onze kracht.

Nieuwsgierig

Ontdekken zit in ons DNA. Wij bieden kinderen een inspirerende en leerrijke omgeving waarin ze ontdekken, uitgedaagd worden, ontspannen en ze hun interesses en talenten optimaal ontwikkelen. Met een nieuwsgierige sprankeling luisteren we aandachtig, stellen we vragen en verdiepen we ons. We nemen niets voor lief en kijken altijd nét even verder. We hebben een oprechte interesse in elkaar en in de wereld om ons heen. Die open blik en houding zit nou eenmaal in onze nieuwsgierige aard.

Ambitieus

Onze ontwikkeldrift zorgt voor verbetering en vernieuwing. Bij ons staat kwaliteit voorop. Wij investeren daarom continue in onze locaties, onze voorzieningen en onze mensen. Alleen het allerbeste is goed genoeg voor onze kinderen, hun ouders en onze medewerkers. Die focus op kwaliteit is voelbaar in alles wat we doen. We lopen voorop binnen ons vakgebied en dragen actief bij aan wetenschappelijke onderzoeken en maatschappelijke vraagstukken. Ook onze mensen zijn ambitieus. Zij willen de beste in hun vak zijn. Monter Kinderopvang stimuleert en faciliteert dit met een breed en relevant scholingsaanbod. Met elkaar zorgen we dat we van echte waarde blijven. Dat we ons aanbod blijven vernieuwen en verrijken en samen het verschil maken. Die ambitie is de duwkracht achter onze maatschappelijke impact.