Logo Peuterspeel- en leergroep Koraaleiland
  • naast basisscholen Duynvaerder en de Fontein
  • voorschoolse educatie (VE)
  • inclusief lunch
  • groot speelplein
  • nabij de Helderse Vallei, bos en strand
Speelkeuken peuterspeel- en leergroep Koraaleiland

Adres

IJsselmeerstraat 136
1784 MA Den Helder
Telefoon: (0223) 660751
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag tot en met donderdag van 08:30 – 12:30 uur

Welkom bij peuterspeel- en leergroep Koraaleiland!

Peuterspeel- en leergroep Koraaleiland is gevestigd in brede school IJsselmeerstraat en bevindt zich tussen basisscholen De Duynvaerder en De Fontein. De PSL werkt veel samen met De Duynvaerder en de kinderen kunnen hier heerlijk spelen in het ruime vrolijke lokaal en de grote ontdektuin met de peuters van peuterspeel- en leergroep de Bonte Bijtjes.

De peuters worden optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De peuterspeel- en leergroep is een goede voorbereiding op de naderende stap naar de basisschool. Het programma is gericht op ontwikkelingsstimulering. Het biedt mogelijkheden die er voor peuters thuis vaak niet zijn. Bijvoorbeeld samen gezellig eten en drinken met leeftijd genoten, liedjes zingen, leren wachten op je beurt, luisteren naar verhaaltjes uit een boek, glijden, fietsen, rennen en creatief bezig zijn. Natuurlijk sluiten de activiteiten aan bij de interesses en mogelijkheden van de peuters. Onze pedagogisch medewerkers werken volgens een pedagogisch beleidsplan. Alle kinderen van twee tot vier jaar zijn bij ons welkom.

BSO Koraaleiland
Wanneer de kinderen 4 jaar zijn en naar de basisschool gaan, zorgen onze medewerkers voor een warme overdracht met school. Met beide basisscholen is goed contact, wat de overgang van de PSL naar de kleuterklas gemakkelijk laat verlopen. Zodra de kinderen vier jaar zijn en naar de basisschool gaan, zijn ze uiteraard ook van harte welkom bij BSO Koraaleiland!

Startblokken
Op alle peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op deze website.

Bekijk het GGD Rapport van peuterspeel- en leergroep Koraaleiland

Buitenschoolse opvang Koraaleiland

IJsselmeerstraat 136
1784 XK Den Helder
Telefoon: (0223) 660751
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het beschilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van elke lokale oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De CO vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van Monter Kinderopvang. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. De CO geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meldt u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@montergroep.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur