Logo Peuterspeel- en leergroep De Tovertuin
  • in basisschool Floriant
  • kleinschalig
  • grote ontdek- en natuurtuin
  • ruim atelier
  • doorlopende leerlijn
PSL de Tovertuin header

Adres

Brakkeveldweg 51
1782 AD Den Helder
(0223) 239 008

info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08:30 uur – 12:30 uur

Peuterspeel- en leergroep de Tovertuin is een peuterspeel- en leergroep (PSL) waar je elke dag een magische dag beleeft. Er zijn talloze mogelijkheden om te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij werken we met het programma van voorschoolse educatie (VE) Startblokken. We besteden veel aandacht aan taalvaardigheid en woordenschat. Samen spelen en leren is een belangrijk gegeven voor PSL de Tovertuin. Hierin is er ruimte voor de eigenheid van het kind.

Samen met kleine en grote buren
De Tovertuin staat ook voor samenspel met de kleuters en gezamenlijke activiteiten met de basisschool zodat een doorlopende leerlijn ontstaat. De Tovertuin is onderdeel van een echte buurtschool waarbij we ook regelmatig in de buurtmoestuin te vinden zullen zijn.

Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf de Tovertuin is een aanvulling op PSL de Tovertuin, zodat verlengde opvang ook mogelijk is. Opvang op het kinderdagverblijf is ook ‘los’ van de PSL af te nemen. Onze middagen op het kinderdagverblijf zorgen voor veel ontdekplezier, ontspanning en samenspel. Ontdekplezier beleven de kinderen door onze verschillende ontdekhoeken, ons ruim ingerichte atelier en onze natuur –en ontdektuin. Samenspel en plezier beleven zijn hierin een belangrijk aandachtspunt. Onze momenten van ontspanning vullen we in met bijvoorbeeld muziek, yoga en boekjes lezen.

Startblokken
Op alle peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op deze website.

Bekijk het GGD rapport van KDV en PSL de Tovertuin

Peuterspeel- en leergroep de Tovertuin

Brakkeveldweg 51
1782 AD Den Helder
Telefoon: 0223 – 614 202
E-mail: info@skdh.nl

Oudercommissie
De Oudercommissie van de Peuterspeel-leergroepen (PSL) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de pedagogisch medewerksters met allerlei activiteiten bijstaan en meedenken over locatiegebonden vraagstukken op diverse beleidsterreinen. Voorbeelden van de activiteiten zijn het vieren van Sinterklaas en kerst, het schilderen van ramen, bespelen van een muziekinstrument en andere creatieve activiteiten. De Oudercommissie heeft ongeveer 4 keer per jaar overleg met een pedagogisch medewerkster op de eigen locatie.

Daarnaast treedt één lid van de elke lokale Oudercommissie op als vertegenwoordiger van de ouders bij vergaderingen van de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert ongeveer 4x per jaar met een regiomanager van Monter Kinderopvang. In dit overleg worden organisatievraagstukken op diverse beleidsterreinen besproken. Ze geven daarbij gevraagd en ongevraagd advies.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de PSL? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@montergroep.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur