Logo kinderdagverblijf de Zandstappers
  • VE Startblokken
  • huiselijke sfeer
  • centraal gelegen bij basisscholen
  • grote ruimtes
  • thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen
  • horizontale groepen

Adres

Boterzwin 3436
1788 WH Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 41 57
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 06.30 uur tot 18.00 uur

De Zandstappers is gevestigd in Julianadorp zuid, tegenover de 3 basisscholen. Er wordt verlengde opvang aangeboden: ’s ochtends van 06.30 uur tot 07.30 uur (inclusief ontbijt) en aan het eind van de dag tot 18:00 uur.

Horizontale groepen
Op de Zandstappers wordt gewerkt met horizontale groepen om het aanbod zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Er is een babygroep/dreumes groep en een peutergroep.
De groepsruimtes worden ingericht met hoeken die passen bij de belevingswereld en de inbreng van de kinderen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er op dat moment speelt bij de kinderen in de groep.

Startblokken
Op alle peuterspeel- en leergroepen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op deze website.

Bekijk het GGD Rapport kinderdagverblijf De Zandstappers

Kinderdagverblijf de Zandstappers

Boterzwin 3436
1788 WH Julianadorp
Telefoon: (0223) 64 41 57
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie

De oudercommissie van kinderdagverblijf de Zandstappers is bereikbaar via contactpersoonoc@montergroep.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 11.30 uur