Peuterspeel- en leergroepen (2-4 jaar) header

Over peuterspeel- en leergroepen (2-4 jaar)

Op de peuterspeel- en leergroep (PSL) heeft uw kind de mogelijkheid om met andere kinderen in contact te komen. Het spel van de kinderen is hierbij de belangrijkste activiteit.

Door spel leren kinderen nieuwe vaardigheden aan. Daarnaast is het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijke taak binnen het programma van de PSL’s. De opvangtijden verschillen per locatie. De meeste locaties zijn geopend tussen 08.30-12.30 uur. De minimale afname is twee dagdelen per week.

Peuterspeel- en leergroepen (2-4 jaar) bellen blazen

Ouderapp

Alle ontwikkelingen van uw peuter worden bijgehouden in het ouderportaal. U kunt inloggen vanaf uw computer of telefoon. Zo ziet u, vanaf uw werk, thuis of school, wat uw kind onderneemt op de groep. U vindt er ook foto’s van uw kind, uw facturen en andere relevante documenten. Het ouderportaal is ook toegankelijk via een handige app.

Lees meer over de ouderapp…

Eten en drinken

Op onze peuterspeel-en leergroepen zijn de momenten waarop samen wordt gegeten en gedronken ‘waarde(n)volle’ momenten. Niet alleen wat en hoeveel er tijdens deze momenten wordt genuttigd is van belang. De wijze waarop het samenzijn wordt beleefd is een essentieel onderdeel van een plezierige en gezonde maaltijd.

Er zijn twee vaste eet- en drinkmomenten; rond 9.30 uur en rond 11.30 uur. In de ochtend wordt er bijvoorbeeld fruit, paprika of komkommer gegeten. Hierbij wordt water, fruitwater, thee en bij uitzondering limonadesiroop gedronken. Meer informatie kunt u lezen in ons voedingsbeleid.

Er is de hele dag door water beschikbaar voor kinderen die vaker willen drinken. Op warme dagen wordt er vaker water aangeboden. Tussen de middag wordt de broodmaaltijd geserveerd. Bij de organisatie hiervan worden de kinderen actief betrokken. Ze worden uitgenodigd te helpen bij het klaarzetten. Tijdens de maaltijd kunnen ze zelf kiezen wat ze op hun brood willen, smeren ze zelf hun boterham en schenken hun drinken in wanneer ze daar aan toe zijn.

Kinderdagverblijf SKDH Verzorger geeft kind de fles

Activiteiten peuterspeel- en leergroepen (2-4 jaar)

Binnen alle soorten opvang die wij bieden is er ruimte voor activiteiten. De pedagogisch medewerkers ondernemen activiteiten met kinderen die aansluiten bij hun belevingswereld.

Er wordt gewerkt met wisselende thema’s, hier sluiten de activiteiten zo veel mogelijk bij aan. Binnen Monter Kinderopvang vinden wij creatieve ontwikkeling van kinderen belangrijk. Kinderen worden uitgedaagd om zelf tot creatieve oplossingen en/of ideeën te komen. We willen de kinderen zo veel mogelijk stimuleren en uitdagen om eigen werk te maken. Bij een eigen creatie gebruiken zij hun fantasie. Dit stimuleert hun ontwikkeling meer dan wanneer ze alleen standaard knutselvoorbeelden namaken. Het proces waarin dit tot stand komt is hierin van groot belang.

Natuurbeleving

Veel van onze locaties hebben mooie natuur-en ontdektuinen waar van alles is te ontdekken. Naast het spelen in de buitenruimte trekken we er ook op uit om aan natuurbeleving te doen.

We gaan bijvoorbeeld naar een park, het bos, het strand, de duinen, de dijk, landgoed Hoenderdaell of de Helderse Vallei. De kinderen doen hierbij zintuigelijke ervaringen op. Vaak wordt er ook “gewerkt” met natuurlijk materiaal. Dit materiaal wordt dan op diverse manieren onderzocht en/of ingezet bij creatieve activiteiten. Met de Helderse Vallei hebben we een samenwerking, waardoor kinderen vanaf twee jaar regelmatig aan activiteiten van de Helderse Vallei deelnemen. De locaties kunnen op aanvraag gebruik maken van themakisten van de Helderse Vallei. Kinderen leren mede hierdoor al op jonge leeftijd over alle elementen uit de natuur.

Muziekbeleving

Op onze locaties wordt dagelijks gezongen met de kinderen. Dit kan in de kring zijn of tijdens een vrije activiteit.

Op verschillende locaties is er een samenwerking met Hallo Muziek en Triade. Actief muziek maken helpt om creativiteit vast te houden. Creativiteit heb je nodig bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën en opties. Tijdens het maken van muziek ontdekt en ontwikkelt een kind zich op eigen kracht. Dit heeft een positieve werking op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens het samen muziek maken ontwikkelt elk kind zich individueel en het leert tegelijkertijd samen te werken. Bovendien is samen zingen en muziek maken ook gewoon hartstikke leuk!

Voorschoolse educatie (VE)

Heeft uw peuter extra ondersteuning nodig bij de taalontwikkeling? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse educatie in de kinderopvang.

De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of op een kinderdagverblijf. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde VE-indicatie.

Binnen Monter Kinderopvang hebben we een aantal locaties aangewezen als specifieke VE-locaties. Bij de peuterspeel- en leergroepen zijn dit De Duinstampers, De Dijkklimmers, De Wadlopers, Bonte Bijtjes, ’t Hummeltjeshonk, De Woelwaters, Het Waterkasteel, PSL Haven48, Holderdebolder, De Strandlopers, De Stormvogels, De Tovertuin, De Bibelebonseberg, De Keet de Appelgaard en Kindcentrum de Marinx.

Peuterspeel- en leergroep de Bibelebonseberg, Julianadorp

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze pagina over peuterspeel- en leergroepen nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op of bekijk onze lijst van peuterspeel- en leergroepen. Er is er altijd een bij in de buurt!