Ouderavonden

Actuele thema’s op de ouderavond

Het thema van de ouderavonden is actueel en altijd gerelateerd aan een onderwerp uit het Pedagogisch Beleid. Daarbij proberen we een koppeling te maken tussen de dagelijkse praktijk en vragen die leven bij ouders. Ook tonen we vaak beeldmateriaal waarop de kinderen te zien zijn, want uit ervaring weten wij dat ouders dit zeer waarderen: ze geven aanleiding tot dialoog.

U ontvangt een uitnodiging van de ouderavond op uw locatie. Tijdens de avond heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen en ontvangt u informatie die u thuis kunt gebruiken. Ook is er ruimte om praktijkvoorbeelden met andere ouders en pedagogisch medewerkers uit te wisselen, in een ongedwongen sfeer.