Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Over kinderdagverblijf 0-4 jaar

Kinderdagverblijven bieden opvang en verzorging aan kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar op het moment dat u werkt, naar school gaat of andere bezigheden heeft.

Kinderen kunnen de hele of een halve dag komen. De opvangtijden verschillen per locatie. De meeste locaties zijn geopend tussen 07:00 – 18:30 uur. De minimale afname is twee dagdelen per week. Bekijk de pakketkiezer kinderdagverblijf voor een globaal overzicht van de opvangmogelijkheden.

Luiers, eten en drinken zijn bij de uurprijs inbegrepen. De kinderopvanglocatie kan vijf verschillende groepen hebben; nl. een babygroep, dreumesgroep, peutergroep, 3+ groep of verticale groep (0-4 jaar).

Feest met confetti

Ouderapp

Alle ontwikkelingen van uw kind worden bijgehouden in het ouderportaal. U logt in op het ouderportaal vanaf uw computer of telefoon. Zo kunt u, vanaf uw werk, thuis of school, bijvoorbeeld zien wanneer uw kleine heeft geslapen en gegeten. U vindt er ook foto’s van uw kind, uw facturen en andere relevante documenten. Het ouderportaal is ook toegankelijk via een handige app.

Lees meer over de ouderapp…

Kijkje op een kinderdagverblijf

Hoe ziet een dag op het kinderdagverblijf eruit? Bekijk het filmpje om te zien wat het dagritme en de activiteiten zijn.

Eten en drinken

In onze kindercentra zijn de momenten waarop samen wordt gegeten en gedronken ‘waarde(n)volle’ momenten. Niet alleen wat en hoeveel er tijdens deze momenten wordt genuttigd is van belang. De wijze waarop het samenzijn wordt beleefd is een essentieel onderdeel van een plezierige en gezonde maaltijd.

Baby’s en dreumesen hebben veelal een vast voedingsschema. Monter Kinderopvang streeft er naar de voeding en voedingsgewoontes van thuis zoveel mogelijk en indien haalbaar door te laten lopen in het kindercentrum. Dit houdt in dat in de groep de voedingstijden en gewoontes van het kind, in overleg met de ouder(s), gevolgd worden.

Voor peuters zijn er drie vaste eet- en drinkmomenten; rond 9.30 uur, 11.30 en 15.00 uur. Tussen de middag wordt de broodmaaltijd geserveerd. Bij de organisatie hiervan worden de kinderen actief betrokken. Ze worden uitgenodigd te helpen bij het klaarzetten. Tijdens de maaltijd kunnen ze zelf kiezen wat ze op hun boterham willen, smeren ze zelf hun boterham en schenken hun drinken in wanneer ze daar aan toe zijn. Meer informatie kunt u lezen in ons voedingsbeleid.

Kinderdagverblijf SKDH Verzorger geeft kind de fles

Het is mogelijk om afgekolfde moedermelk mee te geven. Deze bewaren we in de koeling en het flesje warmen we op in de flessenwarmer. Moeders kunnen er ook voor kiezen om langs te komen en zelf het kind te voeden aan de borst.

Slapen

Slapen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen, en daarom is het slaapmoment niet weg te denken uit het standaard dagritme op kindercentra. Op elke locatie zijn er slaapkamers waar uw kind zijn/haar slaapjes kan houden.

Op sommige locaties kunnen kinderen ook buiten slapen in buitenhuisjes. De buitenhuisjes staan in het zicht van de pedagogisch medewerker door ramen/deuren met zicht op de buitenruimte. De baby’s volgen het eigen slaapritme. De pedagogisch medewerker kijkt naar de behoefte van uw kind. De peuters gaan op een gezamenlijk moment naar bed en slapen naar behoefte.

Activiteiten

Binnen alle soorten opvang die wij bieden is er ruimte voor activiteiten. De pedagogisch medewerkers ondernemen activiteiten met kinderen die aansluiten bij hun belevingswereld.

Er wordt gewerkt met wisselende thema’s, hier sluiten de activiteiten zo veel mogelijk bij aan. Binnen Monter Kinderopvang vinden wij creatieve ontwikkeling van kinderen belangrijk. Kinderen worden uitgedaagd om zelf tot creatieve oplossingen en/ of ideeën te komen. We willen de kinderen zo veel mogelijk stimuleren en uitdagen om eigen werk te maken i.p.v. standaard knutsel voorbeelden na te maken. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid een eigen creatie te maken. Het proces waarin dit tot stand komt is hierin van groot belang.

Begeleider met drie kinderen die een activiteit begeleidt - SKDH

Muziekbeleving

Op onze locaties wordt dagelijks gezongen met de kinderen. Dit kan in de kring zijn of tijdens een vrije activiteit. Ook is er op diverse locaties een samenwerking met Hallo Muziek en Triade.

Actief muziek maken helpt om creativiteit vast te houden. Creativiteit heb je nodig bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën en opties. Tijdens het maken van muziek ontdekt en ontwikkelt een kind zich op eigen kracht. Dit heeft een positieve werking op de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens het samen muziek maken ontwikkelt elk kind zich individueel en het leert tegelijkertijd samen te werken. Bovenal geeft het kinderen veel plezier.

Ziekte

Of uw kind wel of niet naar het kindercentrum kan is afhankelijk van hoe het kind zich voelt en welke ziekte uw kind heeft.

Als uw kind zich niet lekker voelt terwijl uw kind al op het kinderdagverblijf is, dan neemt de pedagogisch medewerker hierover contact met u op.

U leest er meer over in ons Ziektebeleid.

Foto van de speelplaats buiten - Natuurbeleving SKDH

Natuurbeleving

Veel van onze locaties hebben mooie natuur-en ontdektuinen waar van alles is te beleven. Naast het spelen in de buitenruimte trekken we ook de natuur in om aan natuurbeleving te doen.

We bezoeken hierbij een park, het bos, het strand, de duinen, de dijk, landgoed Hoenderdaell of de Helderse Vallei. De kinderen doen hierbij zintuigelijke ervaringen op. Vaak wordt er ook “gewerkt” met natuurlijk materiaal. Dit materiaal wordt dan op diverse manieren onderzocht en/of ingezet bij creatieve activiteiten.

Voorschoolse educatie (VE)

Heeft uw peuter extra ondersteuning nodig in de ontwikkeling van taalvaardigheid? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse educatie in de kinderopvang.

Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op een peuterspeel- en leergroep (voorheen: peuterspeelzaal) of op een kinderdagverblijf. Het consultatiebureau geeft kinderen die verminderde taal-spraakontwikkeling hebben een zogenaamde VE-indicatie.

Binnen Monter Kinderopvang hebben we een aantal locaties aangewezen als specifieke VE locaties. Bij de kinderdagverblijven zijn dit K’nijntje, de Zandstappers, De Duijnrakkers en De Marinx.

Meer over voorschoolse educatie…

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze pagina over kinderdagverblijven nog vragen?

Neemt u gerust contact met ons of bekijk de kinderdagverblijven van Monter Kinderopvang bij u in de buurt.