Afstemmen en overleg

Samenwerking

Een open en betrokken samenwerking met ouders/verzorgers is de basis voor een warme en opbouwende relatie met een kind. Dat begint bij een vriendelijke begroeting en bij de uitwisseling tijdens het dagelijks breng- haalgesprek. Om contacten geordend te laten verlopen heeft Monter Kinderopvang vaste momenten (dagelijks, periodiek, formeel en informeel) waarop ouders/verzorgers en medewerkers contact hebben.

Afspraken en regels

Pedagogisch medewerkers bespreken indien nodig met ouders/verzorgers welke afspraken en regels binnen het kindercentrum en in de groep gelden. Deze regels komen voort uit wet- en regelgeving, de organisatie van het kindercentrum en uit het Pedagogisch Beleid. Bij het bespreken van deze regels noemen wij ook de motieven voor deze regels, zodat wederzijds begrip ontstaat. Zo kunnen wij ouders/verzorgers bijvoorbeeld verzoeken om het breng- of haalmoment niet langer dan 10 minuten te laten duren. Op die manier willen wij de rustige sfeer in de groep (vanuit het perspectief van alle kinderen) bewaken.