In verwachting? Van harte gefeliciteerd!

Ben je zwanger? Gefeliciteerd! Een baby op komst is fantastisch.

Tegelijkertijd komen er waarschijnlijk een hoop vragen op je af. Wat hebben we allemaal nodig? Hoe gaat het als de baby eenmaal geboren is. Wie gaat er op welke dagen werken? En wie neemt wanneer de zorg en opvoeding van de baby op zich? Moeten we al nadenken over kinderopvang?

Liefdevolle zorg voor je baby op het kinderdagverblijf

Het lijkt nog wat vroeg misschien. Je weet nog maar net dat je zwanger bent. Moet je dan nu al nadenken over kinderopvang? 

Momenteel zijn er op de meeste locaties wachtlijsten. Daarom is het verstandig om je kind op tijd aan te melden. Over de voordelen van kinderopvang voor de ontwikkeling van je kleine lees je meer op de pagina Waarom kinderopvang?

Kinderdagverblijven bieden opvang en verzorging aan kinderen van 0 tot 4 jaar op het moment dat je werkt, een studie volgt of andere bezigheden hebt. Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen de hele of een halve dag komen. Op een kinderdagverblijf slapen en eten kinderen naar behoefte. Baby’s hebben veelal een vast voedingsschema. Monter Kinderopvang streeft ernaar de voeding en voedingsgewoontes van thuis zoveel mogelijk en indien haalbaar door te laten lopen in het kindercentrum. Dit houdt in dat in de groep de voedingstijden en gewoontes van het kind, in overleg met de ouder(s), gevolgd worden. Het is mogelijk om afgekolfde moedermelk mee te geven. Deze bewaren we in de koeling en het flesje warmen we op. Moeders kunnen er ook voor kiezen om langs te komen en zelf het kind te voeden.

Kind slaapt op de kinderopvanglocatie

Slapen

Slapen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen, en daarom is het slaapmoment niet weg te denken uit het standaard dagritme op kindercentra. Op elke locatie zijn er slaapkamers waar je kind zijn/haar slaapjes kan houden. Op sommige locaties kunnen kinderen ook buiten slapen in buitenhuisjes. De buitenhuisjes staan in het zicht van de pedagogisch medewerkers door ramen/deuren met zicht op de buitenruimte. De baby’s volgen het eigen slaapritme.

Praktische zaken

Naast de keuze voor de gewenste opvangvorm spelen er ook diverse praktische zaken. Hieronder worden ze kort benoemd.

Kinderopvangtoeslag

Als je kiest voor opvang op een kinderdagverblijf heb je mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het recht op toeslag en de hoogte ervan, hangen onder meer af van je gezinssamenstelling en de hoogte van het gezamenlijk inkomen. De toeslag zorgt ervoor dat je nog maar een kleine eigen bijdrage voor de opvang moet betalen voor de dagen opvang die je afneemt. Op de site van de belastingdienst kun je zien of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en kun je berekenen hoeveel jij terug kan krijgen van de belastingdienst.

Wat is het juiste moment om je kind in te schrijven voor kinderopvang?

Als je net in verwachting bent zijn er dus heel wat dingen om over na te denken. We adviseren je om je kind tijdig aan te melden. Momenteel zijn er op de meeste locaties wachtlijsten. Aanmelden is altijd vrijblijvend en verplicht je tot niets. Monter Kinderopvang berekent ook geen inschrijfkosten. Bij het kinderdagverblijf kun je eerst langs gaan om te kijken hoe alles eruitziet en hoe het eraan toe gaat, je kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding. Je bent vrij om bij meerdere locaties rond te kijken. We streven ernaar je kind te plaatsen op de door jou gewenste locatie.

Contractvormen

Kinderopvang wordt vaak aangeboden in verschillende contractvormen. Dit kan bijvoorbeeld variëren in opvang voor 40 weken (niet in de schoolvakantie) of 52 weken (het hele jaar, ook in schoolvakanties).

Flexibiliteit

De kinderdagverblijven bij Monter Kinderopvang zijn open als feestdagen op werkdagen vallen, en op sommige locaties is opvang in het weekend en in de avonden mogelijk. Daarnaast biedt Monter Kinderopvang flexibele opvang op een aantal kinderdagverblijven. Dit is vooral handig als je onregelmatige werktijden en/of wisselende diensten hebt. Op de pagina overzicht kinderdagverblijven zie je op welke locaties flexibele opvang mogelijk is.

Plan een rondleiding

Eigenlijk kunnen wij je maar één ding adviseren; plan een rondleiding, bereid je bezoek goed voor en stel alle vragen die je hebt. Zo krijg jij een gevoel bij de kinderopvang en weet je of de opvanglocatie bij je kind past. Vaak is je kind ook welkom, zo kun je gelijk zien of hij/zij zich er thuis voelt! Hieronder vind je een vragenlijst met vragen die je kunt stellen tijdens de rondleiding.

Begeleider aan het spelen met kinderen op de BSO

Checklist rondleiding kinderdagverblijf

Hoe ziet het dagritme eruit?

Het is fijn om te weten hoe de dagen bij de kinderopvang er voor je kind uit zullen gaan zien. Welke activiteiten worden er ondernomen, spelen de kinderen veel buiten, wordt er veel geknutseld, wat wordt er aan dans en muziek gedaan. Wordt er op vaste tijden gegeten en geslapen?

Kun je me iets over jullie pedagogisch beleid vertellen?

Elke kinderopvang organisatie heeft een algemeen pedagogisch beleid en elke locatie heeft locatiespecifiek werkplan waarin staat beschreven hoe er op deze locatie gewerkt wordt.

Hoe houden wij contact met elkaar?

Goed en regelmatig contact met de opvanglocatie is belangrijk. Je kind brengt er toch heel wat uurtjes door. Fijn om te weten wat je kind er allemaal doet en hoe het gaat. Er is veel mogelijk voor wat betreft de communicatie over je kind. Uiteraard kun je bij het brengen en halen vaak je vraag stellen of even een praatje maken met een van de medewerkers. Monter Kinderopvang maakt op een kinderdagverblijf gebruik van een ouderapp. Hierin wordt vastgelegd hoe vaak je kind eet en slaapt. Dit kun je op ieder moment bekijken vanaf je mobiele telefoon. Daarnaast zijn er locaties die jaarlijks 10-minuten gesprekken houden om de ontwikkelingen van je kind te bespreken en vragen te beantwoorden.

Wat doen jullie aan de ontwikkeling van mijn kind?

Wanneer je kind bij de kinderopvang is, gaat het spelen, leren en opgroeien gewoon door. Dus het is goed om te weten hoe de kinderopvanglocatie hier een bijdrage aan levert. De pedagogisch medewerker kan je vertellen welke activiteiten ze ondernemen en hoe ze de ontwikkeling van je baby stimuleren en bijhouden.

Wat is de groepsindeling en groepsgrootte?

In de kinderopvang heb je horizontale (kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar) en verticale (kinderen van nul tot vier jaar bij elkaar) groepen. Het is goed om te weten in wat voor groep jouw kind straks terechtkomt en hoe groot deze groep is. Ook is het aantal kinderen in de groep afhankelijk van de grootte van de ruimte en van het aantal pedagogisch medewerkers.

Wat zijn de openingstijden, breng- en haaltijd?

Denk ook aan het stellen van praktische vragen zoals bijvoorbeeld de breng- en haaltijden. Vaak zijn deze ruim, zodat je alle mogelijkheden hebt je kind op tijd te brengen en aan het eind van een
(werk)dag rustig op te kunnen halen.

Hoe gaan jullie om met veiligheid, privacy en hygiëne?

Het ene thema vind je persoonlijk misschien belangrijker dan het andere. Dat kan, maar wij adviseren ze allen te bespreken tijdens je bezoek. Het zorgt voor een veilig gevoel wanneer je op de hoogte bent van het deurbeleid van de opvanglocatie of wanneer je weet dat foto’s of filmpjes van je kind niet zomaar gedeeld worden op social media.

Monter Kinderopvang wenst je veel succes met het maken van een keuze. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de receptie (bureau bestuur en ondersteuning) via (0223) 61 42 02 of mail je vraag naar info@montergroep.nl.