Sluiting reguliere kinderopvang

dec 17, 2020 | Nieuws

Stand van zaken 17 december 2020

De sluiting van de reguliere kinderopvang is heel vervelend, voor iedereen. Ook wij vinden het erg dat de situatie omtrent corona zo ernstig is, dat we niet elke ouder/verzorger kunnen en mogen ondersteunen door ‘gewoon’ opvang te bieden zoals u dat van ons gewend bent. We begrijpen de spagaat waarin u als ouder/verzorger kunt zitten. Net als u kijken wij uit naar het moment dat we uw kind(eren) weer mogen verwelkomen op hun vertrouwde plek.

De overheidsmaatregel is drastisch. Maar begrijpen doen we het ook. Om het coronavirus terug te dringen en de druk op de toch al overbelaste gezondheidszorg niet verder te vergroten, is het nodig dat iedereen zichzelf en anderen – waaronder onze medewerkers – niet onnodig blootstelt aan het risico op besmetting. De enige manier waarop dat kan is als iedereen het aantal contactmomenten en reisbewegingen tot een minimum beperkt.

Dit is waarom u wordt gevraagd om alleen in uitzonderlijke gevallen een beroep te doen op de noodopvang en de zorg voor uw kind(eren) thuis of in uw eigen netwerk op te vangen, zelfs wanneer u een cruciaal beroep uitoefent. Ons belteam probeert hierin ook actief met u mee te denken. We moeten en willen dit samen met u oplossen.

Vervoer

De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties. Ter bescherming van de gezondheid van onze BSO-chauffeurs is er op dit moment geen vervoer mogelijk van de basisschool naar de BSO en/of vice versa. De meeste van hen hebben (of naderen) de pensioengerechtigde leeftijd. Wij willen hen niet het risico op besmetting laten lopen.

Compensatie

Voor de periode van 16 december tot 18 januari geldt een compensatieregeling, net als tijdens de sluiting van de reguliere kinderopvang in het voorjaar van 2020.

Alle ouders/verzorgers die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs.

Dit geldt ook voor ouders/verzorgers die nu gebruik maken van de noodopvang. Dat is dus wél anders dan afgelopen voorjaar, toen zij daarvoor geen factuur ontvingen.

Wanneer u de facturen doorbetaalt, behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag. Bovendien blijft de reguliere opvangplek van uw kind gereserveerd en kunnen wij hem/haar straks weer op de vertrouwde plek verwelkomen.

De details van de compensatieregeling worden nader uitgewerkt door de overheid en worden bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Zodra wij meer informatie hebben en/of als er wijzigingen zijn, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Overige berichten: