Logo Kinderdagverblijf de Dijkbouwers, Den Helder
  • In basisschool De Dijk
  • regelmatig kijkje bij de kleuters
  • nauwe samenwerking in thema’s met school
  • er wordt gewerkt met Startblokken
Kinderdagverblijf de Dijkbouwers

Adres

Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
Telefoon: 0223 – 669 985
E-mail: info@montergroep.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur

Doorgaande lijn
Kinderdagverblijf de Dijkbouwers is gevestigd in basisschool de Dijk. Op dit moment bieden wij hier kinderdagopvang aan één verticale groep (0 tot 4 jaar) van maximaal 12 kinderen. Samen met de basisschool wordt vormgegeven aan de ‘doorgaande lijn’. Samen met de PSL en basisschool de Dijk wordt er thematisch gewerkt. Regelmatig worden samen activiteiten ondernomen. Het lokaal van kinderdagverblijf de Dijkbouwers grenst aan het speel – leerplein van school en onze oudste peuters mogen spelen en ontdekken met de kleuters van de Dijk.

Tuin
Onze sfeervolle kleinschalige groep beschikt over een eigen veilige buitenruimte.

Bent u nieuwsgierig geworden neem snel contact op voor een rondleiding.

Startblokken
Op KDV de Dijkbouwers wordt gewerkt met de voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Startblokken van Basisontwikkeling. Dit is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Betekenisvolle activiteiten zijn in ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ belangrijk. Jonge kinderen leren door bezig te zijn met activiteiten uit de echte wereld. Startblokken speelt daarop in door kinderen te betrekken bij activiteiten uit het leven van alledag, zoals naar de dokter gaan, brood kopen bij de bakker om de hoek, vissen bekijken in het aquarium en in de tuin werken. Samen spelverhalen opbouwen zorgt ervoor dat gedeelde ervaringen mogelijk worden.

Professionals doen mee aan het voorbereiden van de activiteiten van de kinderen. Ze maken plannen, doen suggesties, vertellen verhalen en doen dingen voor. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is er het gezamenlijke terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen, ideeën en uitingen van de kinderen.

Meer informatie over Startblokken van Basisontwikkeling? Lees dan de uitgebreide informatie op onze website.

Bekijk het GGD Rapport kinderdagverblijf de Dijkbouwers

Peuterspeel- en leergroep Olleke Bolleke

Heiligharn 424
1785 SX Den Helder
Telefoon: (0223) 63 61 76
Email: info@skdh.nl

Oudercommissie
De oudercommissie van kinderdagverblijf de Dijkbouwers is bereikbaar via contactpersoonoc@montergroep.nl. U kunt ook een pedagogisch medewerker of de teamleider vragen hoe u met ons in contact kunt komen. Wij leveren regelmatig een bijdrage aan de nieuwsbrief van de locatie en publiceren de vergadernotulen op het whiteboard in de hal. Wilt u de notulen digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via bovenstaand e-mailadres.

Regelmatig kunnen we nieuwe leden gebruiken. Vindt u het belangrijk om mee te praten over beleidsmatige zaken en/ of wilt u helpen op de KDV? Aarzel dan niet en meld u bij de pedagogisch medewerkers van uw locatie. U kunt ook een bericht sturen naar contactpersoonoc@montergroep.nl.

Wilt u zich bij ons inschrijven?

U kunt uw kind online bij ons aanmelden via ons online inschrijfportaal. Aanmelden is gratis en vrijblijvend.

Voor alle andere vragen/ opmerkingen vult u het contactformulier in. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u liever telefonisch contact, bel dan naar 0223 – 61 42 02. Telefonisch zijn wij bereikbaar op
maandag t/m donderdag
van 08.30 uur tot 11.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur
vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur