Interview bestuurder Joost Korver

aug 3, 2023 | Nieuws

De kinderopvang heeft in coronatijd onnodig lang in financiële onzekerheid gezeten tijdens de omzetting van WTV* naar NOW*. Hiertegen heeft SKDH bezwaar aangetekend. Eerst bij het ministerie van Sociale Zaken, later bij de bestuursrechter en de Raad van State. Niet eens zozeer om het geld, wel om het principe, het actief inzetten van kinderopvang voor de noodopvang en het actief ingrijpen in onze bedrijfsvoering in de eerste periode. Het maatschappelijk belang van de sector kinderopvang was nog maar weer eens overduidelijk met de inzet van onze medewerkers!

Bestuurder van SKDH Joost Korver werd hierover geïnterviewd door het Noordhollands Dagblad. SKDH vindt het vergoedingensysteem in de sector überhaupt onnodig ingewikkeld voor ouders en de sector zelf. SKDH is dan ook vurig voorstander van een systeemwijziging: maak kinderopvang kosteloos. Gratis bestaat niet. Dat betekent financiering vanuit de algemene middelen, net zoals het onderwijs. Het zou ouders en kinderorganisaties veel administratieve rompslomp besparen en hachelijke situaties voorkomen zoals we die met de toeslagenaffaire hebben gezien. Als allerbelangrijkste: het helpt ouders en kinderen sterker te staan in de wereld van vandaag en morgen!

Het (premium) artikel in de Helderse Courant, naar aanleiding van het interview is te lezen via deze link:
👉 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230802_42250724

*WTV = regeling Werktijdverkorting
*NOW = Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Overige berichten: